Trường THPT Quang Trung thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến trên hệ thống Viettelstudy.vn

Lịch học áp dụng từ thứ 2 ngày 06/4/2020...

1/ Hình thức tham gia:

- Nhà trường cung cấp ID và mật khẩu cho từng học sinh qua hệ thống Smas của Nhà trường (học sinh nào chưa đăng ký Smas có thể liên hệ giáo viên chủ nhiệm để nhận ID và mật khẩu)

- Học sinh vào hệ thống Viettelstudy.vn và đăng nhập.

* Chú ý: Sau khi Nhà trường cung cấp ID và mật khẩu, học sinh phải đăng nhập và xác nhận trên hệ thống Viettelstudy.vn sau đó tiến hành học theo thời khóa biểu do Nhà trường thông báo.

2/ Thời khóa biểu (Áp dụng từ thứ 2 ngày 06/4/2020)

3/ Theo dõi, kiểm tra đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: Căn cứ tình hình thực tiễn tài khoản đăng nhập tham gia học của học sinh, giáo viên dạy tổ chức kiểm tra dưới nhiều hình thức để đánh giá và cho điểm theo quy định.

- Kiểm tra định kỳ:  Sau khi học tập trung lại nhà trường sẽ sắp xếp 01 tuần để ôn tập và 01 tuần tổ chức kiểm tra tập trung các bài kiểm tra định kỳ.

- GVCN và GVBM thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh để kịp thời báo cáo quá trình học trực tuyến của học sinh.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 38
Tháng 12 : 102
Năm 2022 : 395.946