Học sinh Nhà trường tham quan, trải nghiệm trường ĐH Quang Trung và trường ĐH FPT