Giải bóng đá giao lưu ủng hộ đồng bào Miềng trung bị lũ lụt