Đoàn Thanh niên Nhà trường phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI........