CBGVNV, phụ huynh và học sinh Nhà trường giao lưu, nói chuyện cùng tiến sỹ Nguyễn Thành Nhân