• Lê Đức Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Nguyễn Trần Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Thể dục - GDQPAN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935942221
 • Nguyễn Thị Ngọc Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01675767515
 • Nguyễn Thị Thanh Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01687676936
 • Nguyễn Thị Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935473999
 • Đoàn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Phạm Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tiếng anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915509379
 • Trương Thị Kỳ Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lý-CN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Ngô Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân