• Huỳnh Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01269402929
  • Email:
   only.3words@yahoo.com
 • Tô Quốc An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01202382222
  • Email:
   doantruongqt@gmail.com
 • Đinh Thanh Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Học sinh
  • Điện thoại:
   0931631916
  • Email:
   dinhtoanak@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác từ năm học 2017 - 2018