• Đồng chí Đào Duy Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0985161085
  • Email:
   daoduyluc@gmail.com